Välj datumspann med jQuery
2012-04-10 -
Hade behov av att kunna välja ett datumspann med jQuery för en stund sedan. Alltså ett start- och stoppdatum som sparas i ett formulär. Det är inge problem alls med jQuery. Två stycken INPUT-rutor och sen använder man jQuery's datepicker()-funktion på vardera.
Men nu hade jag ett nytt projekt på gång som kräver att man kan sätta en begränsning på hur långt datumspannet kan vara, och jag letade efter färdiga jQuery-plugins och hittade den här som var en utmärkt datumspann-väljare men som tyvärr inte har någon form av begränsningsmöjlighet.
Så som vanligt får man skriva en själv. Min kod ser ut som nedan. Jag har två INPUT-fält och ett dolt som håller det komponerade värdet. Så när man postar formuläret så får man datumspannet i värdet "period" i formatet "2012-03-24,2012-03-30" till exempel. Men man kan ju strunta i det dolda fältet och bara behandla period_start och period_stop separat.
Daterange
 
$(document).ready(function() {
 
	// First, some datepicker() defaults that apply to both datepickers.
	// Note the format, which is set here but is specified explicitly throughout the script. Change accordingly 
	$.datepicker.setDefaults({
		yearRange: '1930:2030',
		firstDay: 1,
		closeText: 'X',
		changeYear: true,
		changeMonth: true,
		showWeeks: true,
		dateFormat: 'yy-mm-dd',
	});
 
 
	$('input[name=period_start]').datepicker({
		onSelect: function(date){
			me = $(this).data('datepicker'); 										// my instance
			end = $('input[name=period_stop]');										// end date input
 
			mydate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', date, me.settings); 		// JS Date object with my date
			enddate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', end.val(), me.settings);	// JS Date object with end date
			end.datepicker('option', 'minDate', mydate);							// Set minDate of end input so we can't end before we've started
 
			if (enddate < mydate){
				// The new start date is after the end date
				// So we reset it to the same date as the start date
				end.datepicker('setDate', date);
			}
 
			// Do we have a max range?
			proxydate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', date, me.settings);  	// First, a fresh copy of our date
			maxdate = proxydate.setDate(proxydate.getDate()+14);					// Date range is max 14 days
			if (typeof maxdate != 'undefined'){
				// If maxdate is set (i.e. leave this code but comment out the maxdate row above if you don't want to use it
				maxdate = new Date(maxdate); 										// Convert it to a Date object
				if (enddate > maxdate){
					// Our current end date is later than the max range.
					format = $.datepicker.formatDate('yy-mm-dd', maxdate); 			// format it nicely for the input
					end.datepicker('setDate', format);								// Set the value of the datepicker
				}
				end.datepicker('option', 'maxDate', maxdate);						// And set the maxDate of the datepicker
			}
			// Update our real input, ignore this if you're dealing with the two inputs directly.
			$('input[name=period]').val(date + ',' + $('input[name=period_stop]').val());
		}
 
	});
	$('input[name=period_stop]').datepicker({
		minDate: new Date(2012, 3, 10),
		maxDate: new Date(2012, 3, 24),
		onSelect: function(date){
			$('input[name=period]').val($('input[name=period_start]').val() + ',' + date);
		}
	});
});
 
Så, jag har försökt kommentera koden så bra som möjligt, men grunden är att startdatumet kan du ändra till vad du vill, men både slutdatumets värde och max-värde ändras med den - om det påverkas av startdatumet. Så, om du ändrar startdatumet till att vara efter slutdatumet så uppdateras slutdatumet till samma som startdatumet. Om du ändrar startdatum så att slutdatum är utanför maxvärdet för datumspannet (i exemplet två veckor) så uppdateras slutdatumet till maxvärdet.
Använd och anpassa koden som du vill!
Mer i Tutorials
Expandera korta URLar
Parsea hashtaggar
Repeterande schema i iCal med AppleScript
Vlj datumspann med jQuery
Rkna ungefrlig tid med PHP
CSSruta igen nu med skugga
Skapa snyggare tooltips med jQuery
Skiss för tatuering
Spelbordet klart
Laser cutting my Myst Island
We Can Do It
Batwing
Elsa
Skaffat husbil
Foton på bilen
Remarkable 2
Ny espressomaskin!
Porträtt av Emma
AtlasCMS och rådande krissituation
Ny bil! Ford Mustang Mach-E GT
Spelbordet, igen
Ny bil beställd
Två månader med Keto
Spelbord v3
Mechanical Age map
More shading and water
Första månaden med Keto
Keto
Fotosession: Tabitha
Utebelysning
Återvinningsskåp
Måla om huset
Byggt hylla till vintunnorna
Dodge RAM
Inline-redigering
Drömmen om ett spa
Dags för carport
Survey Island, what is happening?
Golvprov
Gillestugan uppdaterad!
Spelbord v2
Tre billyhyllor blir två
Gymkort
You can't take the sky from me
Högtalare klara!
eklundh.com tar ned skylten
Högtalare bestämda!
Uppgraderingar biorum
Lord of the Rings-maraton
Ergonomiskt som tusan!
Lego Storm Trooper
Fågel Fenix
Två hyllor på badrummet
Toalett remake
Hobbyhörna fixad
Hylla bakom soffan
Modellbygge igen!