Krokodrilo
2001-02-18 -
2390
En akrylmålning på en krokodil. Samma manér som på den tredelade giraffen.