Häst 2
2006-01-03 -
594
DSC5027
Häst 2
Andra hästen i hästkollaget.
Andra hästen i hästkollaget.