PHP Beautifier
2008-09-24 -
0
BBEdit
Jag använder BBEdit som min texteditor och det finns en funktion som den saknar, och det är möjligheten att re-indentera koden. Det betyder alltså att säga åt editorn att sätta in tabbar och sådant där det ska vara för att koden ska flyta snyggt i textmassan, if-satser och sådant ska positioneras på rätt sätt och sådant. Men det finns däremot ett väldigt bra PHP-bibliotek som heter PHP Beautifier (som också kräver att du har PEAR-paketet installerat) som kan göra detta automatiskt och efter vissa givna regler. Så hur använder man detta i BBEdit då? Ja, det är riktigt enkelt. Använd det här scriptet:
error_reporting(E_ALL|E_STRICT); require_once ('PHP/Beautifier.php'); require_once ('PHP/Beautifier/Batch.php'); if ($argv[1]) {         try {                 $beauty = new PHP_Beautifier();                 $batch = new PHP_Beautifier_Batch($beauty);                 $batch->addFilter('ArrayNested');                 $batch->setIndentChar(" ");                 $batch->setIndentNumber(1);                 $batch->addFilter('IndentStyles', array('style' => 'k&r'));                 $batch->setInputFile($argv[1]);                 $batch->process();                 print trim($batch->get());         }         catch(Exception $exp) {                 echo ($exp);         } }
Vad scriptet gör att den går igenom $argv[1] och snyggar till den efter givna regler, och i det här fallet så använder den stilen "k&r" vilket är en förkortning av Kernighan & Ritchie och är en indenteringstil som passar mig och ser i regel ut så här:
if (cond) { # do... }
Jag säger också åt den att indentera med 1 tabb. Sen kan man välja att köra med filtret "ArrayNested" och det är en smaksak, men det gör om en array som ser ut så här:
$apa = array("utter", "giraff", "elefant", "ostrich");
Till detta:
$apa = array(         "utter",         "giraff",         "elefant",         "ostrich" );
Men det kan också skapa problem, där sådan här kod:
if (in_array($apa, array("one", "two", "three"))){         # do stuff... }
Blir detta:
if (in_array($apa, array(         "one",         "two",         "three" ))) {         # do stuff... }
Vilket kan se rörigt ut, men du får själv avgöra om du vill använda den med andra ord.
palette

BBEdit?

Ja, hur använder du då detta i BBEdit? Jo, spara ovanstående script i BBEdits unix filter-mapp (i menyn: #!->Unix Filters->Open filters folder) och sedan öppnar du filter-listans fönster (Windows->Palettes->Unix filters) och där kan du sätta ett kortkommando för scriptet. Sen är BBEdit så himla smart när den kör PHP-script att den markering du har i ditt aktiva fönstret (eller hela dokumentet om ingen markering finns) stoppas i $argv[1] så parsningen sker per automatik och allt ser himla snyggt ut helt enkelt.
Mer i Webblog
Absolut Antique  Absolut Death Star Hur vljer man publiceringsverktyg fr webben Sandman recenserar Crysis Warhead PHP Beautifier Ny dammsugare Forum p sandmannet Nutid dtid hur symbolsprket frndras