PHP: Formatera telefonnummer
2013-06-10 - telefonnummer, php
0
Jag hade ett behov av att normalisera telefonnummer i en lista som var ifyllda av användare, så dom såg lite hur som helst ut. Så jag skrev en funktion för att normalisera telefonnummer som ser ut så här:
<?     function phone_number($nr$formats false){         if (!$GLOBALS["areacodes"]){             if (file_exists("$GLOBALS[data_dir]/Atlas/Areacodes/$GLOBALS[language].txt")){                 $GLOBALS["areacodes"] = array_filter(explode("n"file_get_contents("$GLOBALS[data_dir]/Atlas/Areacodes/$GLOBALS[language].txt")));             }         }         if ($formats === true){             $number preg_replace("/[^d+]/"""$nr);             if (preg_match("/^00/"$number)){                 $number preg_replace("/^00/""+"$number);             } elseif (preg_match("/^0[1-9]/"$number)) {                 switch ($GLOBALS["language"]){                     case "se":                         $number "+46" preg_replace("/^0/"""$number);                         break;                 }             }                          return $number;         }         if (!$formats)             $formats = ["### ##""## ## ##""### ## ##""### ### ##"];         if ($GLOBALS["phone_formats"])             $formats explode("n"$GLOBALS["phone_formats"]);         if ($GLOBALS["areacodes"]){             if (preg_match("/^+(d{2})/"$nr$m)){                 $country "+" $m[1];                 if ($m[1] == 46 && $GLOBALS["language"] == "se"){                     $country false;                     $nr preg_replace("/^+46/""0"$nr);                 } else {                     $nr preg_replace("/^+d{2}/"""$nr);                 }             }             $number preg_replace("/[^d+]/"""$nr);             $cd join("|"$GLOBALS["areacodes"]);             if (preg_match("/^($cd)(.*)$/"$number$m)){                 $digits preg_split("//"$m[2], -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY);                 $numlen count($digits);                 foreach ($formats as $f){                     $charnum substr_count($f"#");                     if ($charnum == $numlen){                         $lnr 0;                         foreach (preg_split("//"$f, -1PREG_SPLIT_NO_EMPTY) as $c){                             if ($c == "#"){                                 $out[] = $digits[$lnr];                                 $lnr++;                             } else {                                 $out[] = $c;                             }                         }                         if ($out){                             return $country $m[1] . "-" trim(join(""$out));                         }                     }                 }             }         }                  return $country $nr;     } ?>
Så, först så kan man skicka med en array med de format man vill använda, annars så har funktionen en uppsättning med format. Dessa format gäller numret efter riktnumret, så en fil med riktnummer krävs också. Funktionen laddar en fil med det språkval som sidan i fråga har, så man får rätt lands riktnummer. Det är en lista med giltiga riktnummer, en per rad.
Sedan matchar vi numret med ett giltigt riktnummer och om det finns så går vi igenom formaten och ställer upp siffrorna efter hash-tecknena, så "070-123 45 67" + "### ## ##" blir "070-123 45 67", behändigt!
Mer i Tutorials
PHP och BankID Skapa sn i Photoshop Modellera URLar PHP Formatera telefonnummer Skapa ett Netflixprogram Expandera korta URLar Parsea hashtaggar
Nyckelord: telefonnummer eller php
OAuth fungerar inte Hur nya iPaden stller till det p webben Layoutmotor fr Atlas Bygg MySQLqueries automatiskt Min feed Rkna tid med PHP