Välj datumspann med jQuery
2012-04-10 -
0
calendar
Hade behov av att kunna välja ett datumspann med jQuery för en stund sedan. Alltså ett start- och stoppdatum som sparas i ett formulär. Det är inge problem alls med jQuery. Två stycken INPUT-rutor och sen använder man jQuery's datepicker()-funktion på vardera.
Men nu hade jag ett nytt projekt på gång som kräver att man kan sätta en begränsning på hur långt datumspannet kan vara, och jag letade efter färdiga jQuery-plugins och hittade den här som var en utmärkt datumspann-väljare men som tyvärr inte har någon form av begränsningsmöjlighet.
Så som vanligt får man skriva en själv. Min kod ser ut som nedan. Jag har två INPUT-fält och ett dolt som håller det komponerade värdet. Så när man postar formuläret så får man datumspannet i värdet "period" i formatet "2012-03-24,2012-03-30" till exempel. Men man kan ju strunta i det dolda fältet och bara behandla period_start och period_stop separat.
Daterange
$(document).ready(function() {         // First, some datepicker() defaults that apply to both datepickers.         // Note the format, which is set here but is specified explicitly throughout the script. Change accordingly         $.datepicker.setDefaults({                 yearRange: '1930:2030',                 firstDay: 1,                 closeText: 'X',                 changeYear: true,                 changeMonth: true,                 showWeeks: true,                 dateFormat: 'yy-mm-dd',         });         $('input[name=period_start]').datepicker({                 onSelect: function(date){                         me = $(this).data('datepicker');                                                                                // my instance                         end = $('input[name=period_stop]');                                                                             // end date input                                                 mydate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', date, me.settings);                 // JS Date object with my date                         enddate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', end.val(), me.settings);   // JS Date object with end date                         end.datepicker('option', 'minDate', mydate);                                                    // Set minDate of end input so we can't end before we've started                                                 if (enddate < mydate){                                 // The new start date is after the end date                                 // So we reset it to the same date as the start date                                 end.datepicker('setDate', date);                         }                                                 // Do we have a max range?                         proxydate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', date, me.settings);      // First, a fresh copy of our date                         maxdate = proxydate.setDate(proxydate.getDate()+14);                                    // Date range is max 14 days                         if (typeof maxdate != 'undefined'){                                 // If maxdate is set (i.e. leave this code but comment out the maxdate row above if you don't want to use it                                 maxdate = new Date(maxdate);                                                                            // Convert it to a Date object                                 if (enddate > maxdate){                                         // Our current end date is later than the max range.                                         format = $.datepicker.formatDate('yy-mm-dd', maxdate);                  // format it nicely for the input                                         end.datepicker('setDate', format);                                                              // Set the value of the datepicker                                 }                                 end.datepicker('option', 'maxDate', maxdate);                                           // And set the maxDate of the datepicker                         }                         // Update our real input, ignore this if you're dealing with the two inputs directly.                         $('input[name=period]').val(date + ',' + $('input[name=period_stop]').val());                 }                 });         $('input[name=period_stop]').datepicker({                 minDate: new Date(2012, 3, 10),                 maxDate: new Date(2012, 3, 24),                 onSelect: function(date){                         $('input[name=period]').val($('input[name=period_start]').val() + ',' + date);                 }         }); });
Så, jag har försökt kommentera koden så bra som möjligt, men grunden är att startdatumet kan du ändra till vad du vill, men både slutdatumets värde och max-värde ändras med den - om det påverkas av startdatumet. Så, om du ändrar startdatumet till att vara efter slutdatumet så uppdateras slutdatumet till samma som startdatumet. Om du ändrar startdatum så att slutdatum är utanför maxvärdet för datumspannet (i exemplet två veckor) så uppdateras slutdatumet till maxvärdet.
Använd och anpassa koden som du vill!
Mer i Tutorials
Expandera korta URLar Parsea hashtaggar Repeterande schema i iCal med AppleScript Vlj datumspann med jQuery Rkna ungefrlig tid med PHP CSSruta igen nu med skugga Skapa snyggare tooltips med jQuery