Använd ImageMagick för dynamiska bild
2006-01-28 - atlas
796
php
Jag är en rätt lat person, så om jag ska göra en layout som har en hög olika bakgrundsbilder som min nuvarande har så tänker jag att det är ju synd om jag ska behöva använda PhotoShop för varje bild för att fixa till den och sen försöka komma ihåg hur jag gjorde en månad senare när jag vill ha fler bilder. Är det inte enklare om jag bara kan lägga JPG-bilder i en mapp och låta ett script skapa bilderna åt mig? Klart det är!
Vid närmare eftertanke så kan jag ju förenkla detta i PhotoShop med, bara man använder en Batch, men nu vill jag ju göra det med PHP och ImageMagick förstås. Så här skriver jag om hur det går till.
Vad vi har är alltså en mapp full med originalbilder, och sen en "overlay"-bild som vi ska lägga över varje bild. Bildmappen ligger till exempel i "/Webserver/Bilder/Bakgrunder" och overlay-bilden ligger kanske i "/Webserver/Bilder/overlay.png"
Det är viktigt att vi använder ett bildformat för overlay-bilden som stöder transparens, och PNG är det jag använder. I mitt fal ska alltså bakgrundsbilden sparas om men med den vita "mittendelen" påklistrad, samt en vit "fade" i botten. Båda dom ligger i en overlay jag skapat som man kan ladda ned här. Den ser helt vit ut med lite skugga, men det för att dess funktion är att lägga en vit semi-transparent lager över andra bilder, så mot vit bakgrund funkar den ju inte.
Så, först så ska vi leta rätt på vilken bakgrundsbild vi ska använda, och i mitt fall så vill jag att bakgrundsbilden ska väljas slumpartat men ska vara densamma i en timme, sen ska en ny slumpas fram. I PHP så gör man detta med funktionen srand() som matar slumpgeneratorn med det värde den ska utgå från, vilket gör att det alltid blir samma "slumpmässiga" resultat om ni hajjar.
Så, först letar vi rätt på informationen:
while (false !== ($file = readdir("/Webserver/Bilder/Bakgrunder"))){                 if (in_array($file, array(".", ".."))) continue;                 $bkgrs[] = $file;         }
Och nu har vi en array med alla bilder som finns i vår mapp med bakgrundsbilder. Nu ska vi ta fram en slumpartad
srand(date("YmdH"));         shuffle($bkgrs);         $bkgr = $bkgrs[0];
Som ni ser så matar jag srand med värdet som date("YmdH") ger mig, vilket blir år, månad, dag och timme, i ett - 2006012812 till exempel för klockan 12 den 28 januari i år. Sen kör jag shuffle() på arrayen vilket slumpar den efter det värde jag givit via srand(). Nu innehåller variabeln $bkgr filnamnet på vår bakgrundsbild, till exempel "blomma.jpg". Nu ska vi fixa till den.
if (!file_exists("/Webserver/Bilder/Bakgrunder_fixade/$bkgr")){                 prime_bkgr($bkgr);         }
Så, om vi inte redan har omvandlat den här bilden (eftersom vi vill bara göra detta en gång per bild) så ska vi nu köra funktionen som kombinerar bilderna. Så här ser funktionen ut:
function prime_bkgr($file){                 $p = "/Webserver/Bilder/";                 system("convert -geometry !1600x1200 $p/Bakgrunder/$file $p/temp.jpg");                 system("composite $p/overlay.png $p/temp.jpg $p/Bakgrunder_fixade/$file");         }
En snabb genomgång. ImgeMagickfunktionen som heter "convert" konvetrerar bilder, från olika format och skalar dem och mycket mer. Här ser vi till att alla bilder är exakt 1600x1200 pixlar stora eftersom det är det overlay-bilden är anpassad efter.
Composite, däremod, kombinerar bilder med varandra, vilket är det vi vill göra sen. Vi säger bara åt den att kombinera två bilder och spara den som en tredje bild.
Sedan skriver vi ut en CSS-deklaration för den nya bilden:
body { background-image: url(/Bilder/Bakgrunder/<?=$bkgr ?>wink; background-attachment: fixed; background-repeat: no-repeat; }
Mer i Tutorials
Fixa snyggare skuggor i Photoshop Skapa reflektioner av texter i Photoshop Fejka din semester fr dina vnner via MMS Anvnd ImageMagick fr dynamiska bild Grnssnitt fr mp3spelare Dynamiska argument till PHP funktioner Saturationscript fr hexfrger i PHP
Nyckelord: atlas
Mycket nytt nu Konfigurerar servrar Xserves i oktober  men det r ju nu Anvnd ImageMagick fr dynamiska bild Fan vad Atlas r bra S fungerar Atlas