Dynamiska argument till PHP funktioner
2005-04-05 -
747
Ett till PHP-tips från sandman.net. Säg till om jag tråkar ut er. Tina behöver inte svara smile
49739
För en bra stund sen nu så blev jag frustrerad av hur statiskt argumenten till en php-funktion är, det vill säga hur jobbigt det är att skicka med bara de argument man vill skicka med. Säg att man har en funktion som sätter en ram runt texten man skickar in, och man kan välja färg och bredd på ramen. Det skulle kunna se ut så här:
function frame($string, $width, $color){                 return "                         <div style='border: {$width}px solid $color'>                                 $string                         </div>                 ";         }         print frame("Hejsan", 1, "black");
Resultatet är "<div style='border: 1px solid black'>Hejsan</div> " Det jobbiga med ovanstående exempel är att man alltid måste skicka med bredd och färg till funktionen för att den inte ska returnera ett felmeddelande. Så PHP har möjligheten att ange standardvärdena på argumenten:
function frame($string, $width=2, $color="#666"){                 return "                         <div style='border: {$width}px solid $color'>                                 $string                         </div>                 ";         }         print frame("Hejsan");
Och resultatet blir "<div style='border: 2px solid #666'>Hejsan</div> ".
Men detta är inte nog - för om du någon gång vill använda funktionen frame() och behålla standardvärdet för bredd men ange en annan färg till exempel så måste du först kolla upp vad standardvärdet för färg är och även skicka med det. Det går inte att "hoppa över" ett värde. Detta är ett stort problem om du har funktioner med kanske tio argument eller mer. Att behöva skicka med standardvärdena då är ju inte användbart. Lösningen på problemet ligger i PHP-funktionerna func_num_args() och func_get_arg() som kan användas inne i funktionen för att gå igenom alla argument till funktionen och sen använda sig av dem. Vi måste dock använda oss av ett nyckel=värde par för att det ska fungera:
function frame(){                 # Standardvärdena                 $a = array(                         "color" => "#666",                         "width" => 2                 );                 # Gå igenom alla argument                 for ($i=0; $i<func_num_args(); $i++) {                         # Hämta argumentet                         $arg = func_get_arg($i);                         # Splitta på "="                         list ($tag,$val) = split('=', $arg, -1);                         # Ersätt standardvärdet                         $a[$tag] = $val;                 }                 return "                         <div style='border: {$a[width]}px solid $a[color]'>                                 $a                         </div>                 ";         }         print frame("text=Hejsan");         print frame("text=Hejsan", "color=red", "width=3");
Så, som ni ser så har funktionen inget argument alls i definitionen ("function frame(){ ... }") utan det får vi räkna ut själva. Det betyder att vi måste börja med att sätta standardvärdena i en array, här $a. Sen går vi igenom alla argument till funktionen och byter ut värdena i $a mot de som skickades med, om något skickades med. Resultatet av ovanstående kod är:
<div style='border: 2px solid #666'>Hejsan</div> <div style='border: 3px solid red'>Hejsan</div>
Mer i Tutorials
Fejka din semester fr dina vnner via MMS Anvnd ImageMagick fr dynamiska bild Grnssnitt fr mp3spelare Dynamiska argument till PHP funktioner Saturationscript fr hexfrger i PHP S skapas sandmannets ikoner S blir layouten p sandmannet till