Välj datumspann med jQuery
2012-04-10 -
0
calendar
Hade behov av att kunna välja ett datumspann med jQuery för en stund sedan. Alltså ett start- och stoppdatum som sparas i ett formulär. Det är inge problem alls med jQuery. Två stycken INPUT-rutor och sen använder man jQuery's datepicker()-funktion på vardera.
Men nu hade jag ett nytt projekt på gång som kräver att man kan sätta en begränsning på hur långt datumspannet kan vara, och jag letade efter färdiga jQuery-plugins och hittade den här som var en utmärkt datumspann-väljare men som tyvärr inte har någon form av begränsningsmöjlighet.
Så som vanligt får man skriva en själv. Min kod ser ut som nedan. Jag har två INPUT-fält och ett dolt som håller det komponerade värdet. Så när man postar formuläret så får man datumspannet i värdet "period" i formatet "2012-03-24,2012-03-30" till exempel. Men man kan ju strunta i det dolda fältet och bara behandla period_start och period_stop separat.
Daterange
$(document).ready(function() {   // First, some datepicker() defaults that apply to both datepickers.   // Note the format, which is set here but is specified explicitly throughout the script. Change accordingly   $.datepicker.setDefaults({     yearRange: '1930:2030',     firstDay: 1,     closeText: 'X',     changeYear: true,     changeMonth: true,     showWeeks: true,     dateFormat: 'yy-mm-dd',   });   $('input[name=period_start]').datepicker({     onSelect: function(date){       me = $(this).data('datepicker');                    // my instance       end = $('input[name=period_stop]');                       // end date input             mydate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', date, me.settings);     // JS Date object with my date       enddate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', end.val(), me.settings);   // JS Date object with end date       end.datepicker('option', 'minDate', mydate);                // Set minDate of end input so we can't end before we've started             if (enddate < mydate){         // The new start date is after the end date         // So we reset it to the same date as the start date         end.datepicker('setDate', date);       }             // Do we have a max range?       proxydate = $.datepicker.parseDate('yy-mm-dd', date, me.settings);      // First, a fresh copy of our date       maxdate = proxydate.setDate(proxydate.getDate()+14);            // Date range is max 14 days       if (typeof maxdate != 'undefined'){         // If maxdate is set (i.e. leave this code but comment out the maxdate row above if you don't want to use it         maxdate = new Date(maxdate);                      // Convert it to a Date object         if (enddate > maxdate){           // Our current end date is later than the max range.           format = $.datepicker.formatDate('yy-mm-dd', maxdate);      // format it nicely for the input           end.datepicker('setDate', format);                    // Set the value of the datepicker         }         end.datepicker('option', 'maxDate', maxdate);             // And set the maxDate of the datepicker       }       // Update our real input, ignore this if you're dealing with the two inputs directly.       $('input[name=period]').val(date + ',' + $('input[name=period_stop]').val());     }     });   $('input[name=period_stop]').datepicker({     minDate: new Date(2012, 3, 10),     maxDate: new Date(2012, 3, 24),     onSelect: function(date){       $('input[name=period]').val($('input[name=period_start]').val() + ',' + date);     }   }); });
Så, jag har försökt kommentera koden så bra som möjligt, men grunden är att startdatumet kan du ändra till vad du vill, men både slutdatumets värde och max-värde ändras med den - om det påverkas av startdatumet. Så, om du ändrar startdatumet till att vara efter slutdatumet så uppdateras slutdatumet till samma som startdatumet. Om du ändrar startdatum så att slutdatum är utanför maxvärdet för datumspannet (i exemplet två veckor) så uppdateras slutdatumet till maxvärdet.
Använd och anpassa koden som du vill!
#inlineditbutton